Om Bränningen

Bränningen har ett brett utbud av dokumenterade övningar och kurser med kompetent personal

Bränningen genomför allt från grundläggande praktisk brandkunskap till mer omfattande övningar inom industribrandbekämpning och nödlägeshantering. Det finns stort utrymme för flexibilitet för att möta kraven från andelsägare och andra uppdragsgivare.

Bakgrund

Prevent Safety Solutions AB har i uppdrag att administrera och driva den dagliga verksamheten vid Bränningen.

Bränningen har funnits sedan 1998 och idag övar ca 2 500 personer varje år på brandövningsfältet.

Bränningens andelsägare:

  • Borealis
  • Inovyn
  • Nouryon
  • Perstorp Oxo
  • Prevent Safety Solutions