Välkommen till
Stenungsundsindustrins brandövningsfält


Om Bränningen

Stenungsunds ledande industrier byggde Bränningen 1997 för att organisera sina brandövningarna på ett och samma ställe.

Sedan dess har fältet utvecklats och drygt 2500 deltagare övar här varje år: allt från  förskolepersonal till brandmän. Deltagarna kommer i huvudsak från Sverige och Norge.

Förutom brandövningar av olika slag väljer flera externa industrier att förlägga SEVESO-övningar och andra storövningar på Bränningen. Räddningstjänster från andra högriskindustrier i Sverige förlägger ibland större övningar på Bränningen.

Bränningen är Stenungsunds enda brandövningsfält.

Bränningen har ett brett utbud av dokumenterade övningar och kurser med kompetent brandpersonal.

På Bränningen genomför vi allt från grundläggande praktisk brandkunskap till avancerade nödlägesövningar. Fältets huvudmän är högriskindustrier, förutom Prevent Bevakning AB, som har byggt ett välutrustat och effektivt övningsfält samt ställer höga krav på genomförandet av övningar. Inom ramen för de dokumenterade momenten finns stort utrymme för flexibilitet för att möta kraven från industrierna och andra uppdragsgivare.

Prevent Bevakning AB har i uppdrag att administrera Bränningen. Alla huvudmän tillhandahåller övningsledare och instruktörer.

Bränningens huvudmän:

  • Borealis AB
  • AkzoNobel Functional Chemicals AB samt AkzoNobel Surface Chemistry AB
  • INEOS Sweden AB
  • Perstorp Oxo AB
  • Prevent Bevakning AB

Bränningen är ingen juridisk person och administreras av Prevent Bevakning AB. Borealis skyddsregler och andra policydokument gäller för Bränningen.