Kompetenscenter inom arbetsplatssäkerhet

 

Bränningen

Varje år kommer cirka 2 500 övningsdeltagare till oss på Bränningen.  Brandövningsfältet har funnits sedan 1998 och erbjuder praktiska kurser inom arbetsplatssäkerhet. Vi genomför allt från grundläggande praktisk brandkunskap till mer omfattande övningar inom industribrandbekämpning och nödlägeshantering. Det finns stort utrymme för flexibilitet för att möta kraven från andelsägare och andra uppdragsgivare.

Bränningen ägs av andelsägarna, Borealis, Inovyn, Nouryon, Perstorp Oxo och Prevent Safety Solutions. Prevent Safety Solutions AB har i uppdrag att administrera och driva den dagliga verksamheten vid Bränningen.


Kursutbud

Vid våra övningar är säkerheten alltid av högsta prioritet. Lämplig skyddsutrustning finns att låna på plats. Exempel på olika övningar och utbildningar som vi tillhandahåller:

Halvdagsutbildning brand och första hjälpen
Heldagsutbildning insatsövningar
Insatsledarutbildning industri
Första Hjälpen och hjärt- och lungräddning (HLR)
Samaritutbildning
Gasmätning
Brandfarliga arbeten

Vi kan hålla kurser på engelska och även andra språk med hjälp av tolk,


Bokning


Boka Bränningen eller kurs via vår bokningskalender.


Kontakt

Övningsledare Bränningen: 0303 – 77 97 33
Enhetschef, Linus Nilsson: 0303 – 77 97 36
E-post: Bränningen

Besöksadress (vägbeskrivning från E6):
Sväng av från motorvägen vid Stenungsund norra avfart. Kör rakt fram på Industrivägen 3500 m. Sväng höger mot Stripplekärr. Efter 300 meter sväng vänster in på Bränningen.

Karta:
Se karta (öppnas i nytt fönster)

Postadress/leveransadress:
Bränningen Brandövningsfält
Stenung 101
444 32  Stenungsund


Våra instruktörer

Instruktörerna på Bränningen har alla utbildning och erfarenhet inom brand, skydd och säkerhet. Vi har en bred kompetens från både aktiva och pensionerade brandmän och sjuksköterskor, till drifttekniker och brandskyddsansvariga inom riskindustrin. Tillsammans har vi en bred kunskapsbas att stå på.