Kursutbud

Vid våra övningar är säkerheten alltid av högsta prioritet. Lämplig skyddsutrustning finns att låna på plats.

Exempel på olika övningar och utbildningar som vi tillhandahåller:

  • Halvdagsutbildning brand och första hjälpen
  • Heldagsutbildning insatsövningar
  • Insatsledarutbildning industri
  • Första Hjälpen och hjärt- och lungräddning (HLR)
  • Gasmätning
  • Heta Arbeten

Språk:

Vi kan hålla kurser på engelska och även andra språk med hjälp av tolk.